Wie is wie

Bestuur

Om alles in goede banen te leiden hebben we ons Spelati Bestuur. Deze 6 vrijwilligers engageren zich om achter de schermen alles te regelen zodat er elke dinsdag en zaterdag zorgeloos gecircust kan worden.

Foto BEstuur

Van links naar rechts op de foto zie je Eva, Gerben, Sara, Jonas, Joren en Tom.

Twijfel zeker niet om eens hallo te zeggen als je ze ziet rondlopen tijdens onze activiteiten!